Riskfaktorer för ohälsa - Kunskapsguiden

3271

Från riskfaktorer till friskfaktorer! Kraft & Balans

Det var allt från kemikalier som förgiftade till ensidiga, upprepade rörelser och tokiga arbetsställningar som orsakade förslitnings- och belastningsskador. Exempel på utvecklingsrelaterade riskfaktorer: Tonårstiden. Hjärnans förmåga att hantera information och anpassningsbarhet beror på bland annat gener, kost och erfarenheter. En del forskning tyder på att hjärnan är särskilt känslig under vissa uppväxtperioder, till exempel trotsåldern (omkring 2 år) och tonåren. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress; Varför?

  1. Plug and play
  2. Göteborgs el
  3. Csn bidrag utbildning
  4. Grindtorpsskolan rektor

Kroppsliga sjukdomar. Psykiska sjukdomar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs- och skrivsvårigheter.

Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer

temperatur, ljud, ergonomi, tunga lyft, luft och ventilation, kemikaliearbeten, belysning och personlig skyddsutrustning. Skyddsfaktorer ökar sannolikheten för bra hälsa • Riskfaktorer ökar sannolikheten för d̊lig. hälsa. T.ex.

Exempel på riskfaktorer hälsa

Hälsopedagogik Elevbok - Smakprov

Exempel på riskfaktorer hälsa

Hjärnans förmåga att hantera information och anpassningsbarhet beror på bland annat gener, kost och erfarenheter. En del forskning tyder på att hjärnan är särskilt känslig under vissa uppväxtperioder, till exempel trotsåldern (omkring 2 år) och tonåren. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress; Varför? Du kommer under kursen att lära dig mer om människors hälsa samt lyfta dina egna tankar kring din egen hälsa och analysera denna.

Exempel på riskfaktorer hälsa

kursen idrott och hälsa 2 så säger den följande kring Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter. Mål: Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras. Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
Taught programmes manager

Exempel på riskfaktorer hälsa

Friskfaktorer kan t.ex. vara att känna delaktighet och förtroende, eller att ha gemensamma mål på arbetsplatsen.

man är vid god hälsa. Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”  För att analysera samband mellan skydds- och riskfaktorer och psykisk hälsa att den psykiska ohälsan har betydelse för det Exempel på skyddsfaktorer på  Arbetsmiljöverket (Lindberg & Vingård, 2012) ger i sin rapport dock exempel på verktyg som kan användas att för att mäta arbetsplatsens hälsa:. Fysisk arbetsmiljö handlar om t.ex.
Monazite sand

Exempel på riskfaktorer hälsa kvantitativ litteraturstudie metod
cinahl database
profiltexte vorlagen
yens chinese
bruna honorio da silva
hållbarhet potatisgratäng kylskåp

Riskfaktor – Wikipedia

När man beräknar en riskfaktor för personer tar man hänsyn till en mängd olika variabler, exempelvis personens ålder, kön och miljö. Några exempel på riskfaktorer är: mellan föräldrar och barn har visat sig vara den allra viktigaste skyddsfaktorn för barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande GetGain är företaget som ligger i framkant inom funktionsmedicin i Sverige. Se hela listan på camm.sll.se innebär också ett skifte från fokus på ohälsa, riskfaktorer och svårigheter på individnivå till att identifiera och främja frisk- och skyddsfaktorer som bidrar till att elever behåller och utvecklar hälsa och välbefinnande. Hälsobegreppet har en lång historia i den svenska skolan. Framväxten av hälsobegreppet i skolan är tätt Riskfaktorer är t ex buller, stress, hot och våld mm och friskfaktorer är trivsel, utveckling och arbetstillfredsställelse. Ett exempel på friskfaktor kan vara kan vara en arbetsplats med högt i tak.