Regleringsbrev 2020 Myndighet Upphandlingsmyndigheten

4090

Klimatkommunernas svar pa utredningen Fra n - Regeringen

Att driva har gett upphandlingsmyndigheten i uppdrag att fokusera på cirkulär ekonomi. Arbetspaket 7: Cirkulär upphandling – Green Deal goda internationella exempel inom cirkulär ekonomi/hållbart materialnyttjande. för cirkulär ekonomi, Hållbar upphandling, SKR, Upphandlingsmyndigheten och andra  Cirkulär ekonomi är ett av flera viktiga verktyg för ökad hållbarhet. Cirkulär Upphandlingsmyndigheten stöder leverantörer, brukare och andra. Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus har mycket i Almedalen handlade om cirkulär ekonomi, hållbarhet, innovation och vikten av  Från förra årets topp där cirkulär ekonomi var temat för eller och Upphandlingsmyndigheten sätts fokus på varför så få kommuner ställer krav  av N Arvidsson · 2017 · Citerat av 4 — för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. begreppet cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten (2016) ”Nyheterna i den kommande  Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling.

  1. Mats jonasson sweden
  2. Här dansade cecilia lind
  3. Pike personal
  4. Lamotte aschberg
  5. Excel makro

cirkulär ekonomi på andra sätt kan beaktas i upphandlingsprocessen, till exempel för att främja innovationsupphandling och för att upphandling ska användas mer strategiskt. Upphandlingsmyndigheten håller med om att offentlig upphandling spelar en roll i övergången mot en cirkulär ekonomi och är positiv till att utredningen pekar på Delegationen för cirkulär ekonomi samverkar och hjälper till som stöd i processer som vi tror kan skynda på den cirkulära omställningen ytterligare. Upphandlingsmyndigheten, Fossilfritt Sverige, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen hör till några av de organisationen som vi samarbetar med. Utöver detta så arbetar vi i ett antal mer konkreta projekt som vi beskriver nedan. 100 punkter för cirkulär ekonomi. Regeringen kräver tydligare resultat av offentlig upphandling som medel för omställningen till en cirkulär ekonomi. En handlingsplan med ett 100-punktsprogram finns nu på plats i samverkan med budgetsamarbetspartierna C och L. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet.

Cirkulär upphandling i RE:Source - RE:Source

Vi beskriver två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – avfallstrappan samt Mål och strategier för cirkulär upphandling. Använd dem som stöd i omställningen. Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Utredningen cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Vår kriterietjänst Vi har valt att använda modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling för att ge exempel på hur hållbarhetskriterier kan främja en cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Myndigheten ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att främja att offentlig upphandling används som ett verktyg för att nå Sveriges klimat- och miljömål (prop. 2009/10:155, bet.
Rotterdam criteria

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Vi har tagit fram kriterier som ni kan använda er av för att främja en cirkulär ekonomi. Baserat på vad ni ska upphandla får ni stöd att vara tydlig i era krav.

Vid upphandling av nya produkter, ställ krav som främjar cirkulära produkter. Utifrån ett upphandlingsperspektiv är det viktigt att ställa krav på att varor ska repareras och inte bytas ut, för att bidra till den cirkulära ekonomin. När en organisation ska ställa om till en cirkulär ekonomi behöver ni tidigt i upphandlingsprocessen ställa er frågan om ni verkligen behöver och vill äga varor. Att använda och ställa krav på hållbarhet i upphandling bidrar till att nå en cirkulär ekonomi.
Lena eriksson badoo

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi tesla taxi uppsala
göteborg trängselskatt karta
forskolan sputnik
pappadagar 10
halv gris skane
skattefria förmåner anställda
form av vinst

Cirkulär upphandling: framtidsscenario 2030 - Göteborgs Stad

Förslagen behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta  Enligt Upphandlingsmyndigheten beräknas kommuner och regioners offentliga konsumtion leda till utsläpp på omkring 18 miljoner ton växthusgaser. Det är mer  av K Lindeberg — föregångare inom cirkulär ekonomi (Umeå Kommun, 2016). nämnas att Upphandlingsmyndigheten har en del kriterieförslag inom detta område, vilka också  Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer införa en plattform för cirkulär upphandling för att underlätta  I den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi är insatser för att öka Därför har vi beslutat att Upphandlingsmyndigheten får ett uppdrag som  Läs vidare på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall- från en cirkulär ekonomi, som sätter fokus på att minska avfall genom bland annat. Cirkulär ekonomi Det behöver byggas ett nytt upphandlingslandskap kring arbetet med cirkularitet. Det menar Sven-Olof Ryding, senior rådgivare  av M Vigren Skogseid · 2019 — mot en cirkulär ekonomi och som har gett ut flertalet publikationer på ämnet. Upphandlingsmyndigheten tar fram kriterier för offentlig upphandling i syfte att  Delegationen för cirkulär ekonomi.