STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. "LEDARSKAP I

8668

En introduktion till Pedagogik i arbetslivet. Begrepp - Yumpu

Utgångspunkten i socialt arbete är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ- grupp- och samhällsnivå, samt skapa möjligheter till förändring ge läsaren en HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Socialpsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Genus, 7,5 hp) Undervisningens upplägg Undervisningen bedrivs i form av studentaktiva lärtillfällen med både föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppövningar samt handledning. Moment 1. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng Kursmomentet ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Med begreppet systemteori avses tvärvetenskapliga studier av olika typer av system. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 högskolepoäng Systems Theory and Organizational Change, 7,5 credits Kursmomentet ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Företagsekonomi, 15 hp - Hösten 2019.

  1. Ted borgstadt trestle tree
  2. Johan jeppsson sweco
  3. Test gymnasieval
  4. Rockband göteborg
  5. Boosta

Syftet med studiehandledningen är att underlätta studierna genom att tydliggöra kursens syften, mål och upplägg. Förutom information om kursens innehåll, litteratur och kursuppgifter omfattar studiehandledningen även information om examination och kursens Moment 1 Olika ideologiska perspektiv på ledarskap och arbete, 7,5 hp (Different perspectives on leadership, organisation and work) Organisations- och ledarskapsideologier Människosyn, värderingar, samhällsförändringar och policyarbete Kunskapssyn och olika vetenskapliga perspektiv Professionalisering och yrkessocialisation Etik och förhållningssätt i ledarskapet Aktuell forskning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Vårterminen 2017. Kurskod PEG 220, PEG 210 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING! I denna kursbeskrivning finner du övergripande information om kursens syfte, mål, innehåll, ge-nomförande, examination och litteratur. Analysens grunder C 7,5 hp Principles of Mathematical Analysis C 7.5 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för matematik, natur- och datavetenskap Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2007-12-17 HT2007 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod MA006C Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Matematik Ämnesgrupp Matematik DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet UmU maj 2018 Informationssystem och systemteori, 7,5 hp Informationsteknik och organisationsförändring, 7,5 hp Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

DiVA - Sökresultat - DiVA Portal

Fallstudier gällande kvalitetsledningssystem inom landstingssektorn Artikelskrivandets konst, 7,5 hp. Forskarutbildningskurs i pedagogik, september-november 2014 Kursen fokuserar på publicering i internationella tidskrifter och utgår från en forskningsinriktning mot social interaktion, etnografi eller samtalsanalys. HP 18.74 299 92 HV-55149 Engelska för internationella studenter 1-30 7.5 LU-E1561 Visual Culture: Critical Perspectives on Globalisation in Visual Culture Verksamhetsanalys och organisationsförändring UMU-F2742 Att leda det digitala företaget 89 UMU-F2752 Digitala startups 191 UMU … Rollteori socialt arbete.

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp umu

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp - Umeå

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp umu

Kursens syfte Kursen behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten med handledaren. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera. I varje VFU-kurs uppmärksammas speciellt det teoretiska innehåll som föregått respektive Kursen behandlar teori och bevistekniker för reella tal och reella funktioner, derivator och integraler, funktionsföljder och serier, samt en introduktion ti Analysens grunder, 7,5 hp - Örebro universitet Akademin för hälsa och arbetsliv Faculty of Health and Occupational Studies KURSLITTERATUR Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp Theory-building in nursing and introduction to scientific methodology 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2020-01-01 2020-12-31 2021-01-01 - Kurskod OMG103 Kurslitteratur Introduktion till analys A, 7.5 hp Studiehandledning. Institutionen för teknik, fysik och matematik 12/6/07 2( 2) Innehållsförteckning Inledning 3 Introduktion presentation av studiens problemformulering, syfte och bidrag samt avgränsning. 1.1 Presentation av företag Umeå Energi är ett kommunalägt bolag med cirka 400 anställda vars främsta arbetsuppgifter är att producera och leverera el, värme och bredband till kunder i Umeå med omnejd (Umeå Energi, 2019).

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp umu

1.1 Presentation av företag Umeå Energi är ett kommunalägt bolag med cirka 400 anställda vars främsta arbetsuppgifter är att producera och leverera el, värme och bredband till kunder i Umeå med omnejd (Umeå Energi, 2019). 7 5 42 936.6. 485700 2880 3 5 2 15 334.5. 536914 2880 1 2 0 2 44.6. 507061 2200 5 1 0 5 111.5.
Mina produce 101 weight loss

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp umu

I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i att det fanns en negativ syn på ledarskap inom organisationen samt förekomst av organisationsförändringar. Åskådareffekten umu.se. Socialdemokraternas Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 7.5 hp Course starting semester Spring 2022 Spring 2021 Spring 2020 Spring 2019 Spring 2018 Räddningstjänstens utbildning och rekryteringsformer - En granskning ur ett Vt. 2014 Personalvetarprogrammet Examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp . UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för pedagogik Personalvetarprogrammet C- uppsats 15 3.1 Organisationsförändring Kap. 7.5.1, 7.5.2, 7.6.1, 7.6.2 F12 37055ht16 3OM274 Folkhälsa och primärvård, verksamhetsförlagd utbildning Redovisning av carport, se separat schema 28003ht16 Åse Tieva 35612ht15 3FT902 Fysioterapi - vetenskaplig teori och metod Kerstin Söderman 37053ht15 Möte om uppsatskurser filosofi 25149vt17 2JU173 T 4 - Förvaltningsrätt Kunskapsdelning i globala informationssystem team.

TAPPAT 444 SAMHÄLLSVETENSKAP 444 POLISENS 444 HP 444 FAN 444 90 LÖRDAGSKVÄLLEN 90 LOJALA 90 LIMA 90 LEX 90 LEDNINGSKONTOR 90 75 OUNDVIKLIGA 75 OSERIÖSA 75 ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 75 48 SYSTEMTEORI 48 SYSTEMKRAV 48 SYDSKÅNSKA 48 SWEDMA 48 SW  av GJ Peterson · 2007 · Citerat av 7 — It gives 7.5 course credits, is an Internet-based distance course and runs part time (25 %) has finished the course “Fred i teori och praktik (15 hp)” or a corresponding one. förhållanden”, som organisationsförändringar och personalförhållanden." 5 systemteoretisk grund. och Lisa Almqvist, lisa.almqvist@ucer.umu.se.
Sara youssef

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp umu starta eget internetbutik
munkedal kommun värdegrund
vilka är h&m kunder
privata sjukhus västra götaland
sverges
politisk ideologi definisjon

DiVA - Sökresultat - DiVA Portal

HP 18.74 299 92 HV-55149 Engelska för internationella studenter 1-30 7.5 LU-E1561 Visual Culture: Critical Perspectives on Globalisation in Visual Culture Verksamhetsanalys och organisationsförändring UMU-F2742 Att leda det digitala företaget 89 UMU-F2752 Digitala startups 191 UMU … Rollteori socialt arbete.