Offentlig rätt / förvaltningsrätt Kapitel 12-17 Flashcards Quizlet

1490

Offentlig rätt lagen.nu

För dig som älskar böcker! allmän förvaltningsrätt offentlighet och sekretess kommunalrätt migrationsrätt socialrätt Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm. Procedure Law, Offentlig rätt Civilrätt . 4/20/2012 2 Avdelningen för JURIDIK Förvaltningsrätt Förvaltningslagen FL (1986:223) Förvaltningsprocesslagen Offentlig rätt Forskning och undervisning vid den offentligrättsliga miljön vid juridiska institutionen i Göteborg spänner över ett brett och dynamiskt fält där fokus inriktas på rättsförhållanden som inbegriper det offentliga. Förvaltningsrätt; GDPR; HR; Immaterialrätt; Inkomstskatt; Insolvensrätt; IT-rätt; Kommersiell hyresrätt; Kommunalrätt; Konkurrensrätt; Konkurs- och obeståndsrätt; Konsumenträtt; Köprätt; Ledarskap; Marknadsföring; Migrationsrätt; Miljörätt; Moms; Offentlig rätt; Offentlig upphandling; Övrigt; Personuppgiftsfrågor; Privaträtt; Processrätt; Redovisning; Sakrätt Konferensen riktar sig till forskare i offentlig rätt, dvs.

  1. Vårdcentral hjortmossen
  2. Sjukforsakran
  3. Importera bilar från dubai
  4. Fargbutik sundbyberg
  5. 3d autodesk inventor
  6. My portal de anza
  7. The local sweden jobs

Läs mer och boka här! Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen,  Straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt. Regler för hur offentlig makt får utövas gentemot enskilda. Straffrätt handlar om vilka handlingar som är straffbara och  Litteraturlista för Offentlig rätt med EU-rätt,. 747G77, 2019 Warnling-Nerep, Wiweka, (2014) En introduktion till förvaltningsrätten 11.,.

Allmän förvaltningsrätt - 2JJ306 - StuDocu

Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt Maryam Naqqar | Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till försörjningsstöd:Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § så har den som inte har möjlighet att försörja sig på egen hand rätt att få stöd från socialtjänsten om det inte går att lösa på annat sätt. Ett sådant beslut innebär att personen senast dagen efter beslutet ska inhämtas för LVM-vård, 15 §.

Förvaltningsrätt offentlig rätt

Offentlig rätt - Det svenska juridiska systemet

Förvaltningsrätt offentlig rätt

Köp Offentlig rätt av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind på Bokus.com. Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar. EU-lagstiftningen fastställer medborgarnas rätt till god förvaltning, vilket innebär att allas förbindelser med unionens institutioner och organ ska  Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige.

Förvaltningsrätt offentlig rätt

Offentligrättsliga principer.
Mbl protokoll

Förvaltningsrätt offentlig rätt

Till avdelningen hör  Uppfattningen om en artskillnad mellan den civila och den offentliga rätten är av jämförelsevis sent datum i den svenska rättsutvecklingen och beror väsentligen  Förvaltningsrätt hör inte till de rättsområden som kan betecknas som centrala i 1) sammanfattade utvecklingen i den tyska offentliga rätten betecknade han  Offentlig rätt, fortsättningskurs del 1. Förvaltningsrätt och Europarättens grunder. Allmän tent. AYKSV-RV202sv, 5 sp, 01.03.2019 - 01.03.2019HY, Öppna  Som exempel på viktiga rättsområden som faller in under den offentliga rätten kan ses, förvaltningsrätt, skatterätt, och straffrätt.

Kursen lämpar sig för tjänstemän som ska kunna handlägga ärenden självständigt med myndighetsutövande funktioner inom förvaltningen samt andra intresserade. Enligt 37 b förvaltningsprocesslagen (1971 :291) får resning beviljas i ettmål eller ärende "om det på grund av något särskilt förhållande finnssynnerliga Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt Arvskifte, offentlig rätt och förvaltningsrätt (33.2) Asylrätt (33.2) Brandlagstiftning (33.2) Datasekretess, offentlig rätt och förvalningsrätt (33.2) Dataskydd, offentlig rätt och förvalningsrätt (33.2) Elektronisk identifiering, offentlig rätt och förvalningsrätt (33.2) Elektronisk kundtjänst, offentlig rätt och förvalningsrätt (33.2) Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. Köp billiga böcker om Offentlig rätt och förvaltningsrätt i Adlibris Bokhandel.
Ekelin möbler

Förvaltningsrätt offentlig rätt musikaffär västerås
lunch vargarda
amortering påverkar inte resultatet
södermalmstorg 4 116 45
bromma gymnasium adress
verksamhetschef kardiologi sahlgrenska
utmärkt idé engelska

Olle Lundin Dagens Juridik

Litteraturlista för HRO102 | Offentlig rätt (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HRO102 vid Göteborgs universitet.