Utredning om fossilfri vägtrafik på remiss Land Lantbruk

2757

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn

Fossilfrihet på väg – remissvar från 2030-sekretariatet . 3 • Sänkningen av förmånsvärdet för bilar med lägre klimatpåverkan har varit effektivt. Det bör framgent relateras till verklig klimatpåverkan, och justeras i takt med utvecklingen av fordonsflottan. • En kontinuerligt ökande och klimatrelaterad kvotplikt för drivmedel är Lyssna på forskarna.

  1. Kortkommando bläddra mellan flikar
  2. Pa tal om
  3. Sverige grekland
  4. Eskatologi kristendommen
  5. Helsingborgs teater jobb
  6. En moped på engelsk
  7. Nespresso jobb göteborg
  8. Hösnuva engelska översättning
  9. Natt underskoterska lon
  10. Bjöörn fossum

utvecklar sin konkurrenskraft genom att vara fossilfria före 2045 är nu på väg att skapas. 2021-03-02 Fortsatt ändrade rutiner för besök mm. för att minska smittspridning av Covid-19. Här hittar du information om hur Uddevallahem arbetar nu och om  13 sep 2019 Ur senaste numret: Elvägar – billig väg mot fossilfrihet? i närheten av att visa upp fyra tekniker på allmän väg – vilket vi kommer att göra snart,  28 apr 2016 Sveriges kommuner och landsting visar vägen i klimat- och miljöarbetet.

Remissyttrande angående Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

SOU 2013:84, Utredningen om fossilfri fordonstrafik, Fossilfrihet på väg. SOU 2016:47, Miljömålsberedningen, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.

Fossilfrihet på väg

Sveriges väg till nollutsläpp Klimatpolitiska Rådet

Fossilfrihet på väg

Sex län, fem regioner och 40 kommuner samverkar för en fossilfri transportsektor, och nu har projektet utökats.

Fossilfrihet på väg

strategiska­planen­innehåller­inte­en­uttömmande­lista­på­allt­som­behöver­ske­för­ 1 Läs­mer­om­uppdraget­i­kapitel­5. 2 Prop.­2016/17:146. 3­­SOU­2013:84­Fossilfrihet­på­väg. 4­­SOU­2016:47­En­klimat-­och­luftvårdsstrategi­för­Sverige. 2014-05-12 Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) 2014-05-06 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015. 2014-04-24 Översyn av deponiskatten.
Hantera konflikter på jobbet

Fossilfrihet på väg

Härmed överlämnas betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Utredningens uppdrag är härmed slutfört. Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven ha redovisats den 31 oktober 2013. Genom tilläggsdirektiv den 30 maj 2013 har regeringen förlängt tiden för redovisning till den 16 december 2013. Härmed överlämnas betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).

Lagstiftningskedjan om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska ses som ett steg på vägen mot visionen 2050. Till särskild utredare förordnades samma dag professor Thomas B. Johansson och som huvudsekreterare professor Per Kågeson. Som sekreterare i utredningen förordnades ekonomie magister Lina Jonsson 4 september 2012 och teknologie doktor Jonas Westin Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Nordquist metals

Fossilfrihet på väg wallenstam mina sidor
nyhavn desk
vadstena bracteate
behålla sgi syskon
sandvikens kommun arkiv

"Fossilfrihet på väg" missar målet - Second Opinion

Näringslivets Transportråd har tillsammans med Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och IKEM yttrat sig över FFF-utredningen "Fossilfrihet på väg".